Mnohí z nás to poznáme veľmi dobre, vo chvíli, keď sa nám spí najlepšie, zazvoní budík, aby nám dal informáciu, že je potrebné vstávať. Zobúdzanie sa po prebdenej noci však nie je vôbec jednoduché, trvá dlhý čas, kým sa preberieme a ako-tak nabehneme na normálny rytmus. Dĺžka spánku by mala byť podľa expertov od 7 do 8 hodín.

child-3089972_1920

Mladí ľudia by však mali dodržať 9 až 10 hodín, pretože tento čas im zabezpečí dostatok kvalitného spánku. V tomto období života je organizmus človeka nastavený na neskorší čas zaspávania, a to je spôsobené tým, že v tomto veku sa tvorí v organizme hormón melatonín, ktorého tvorba začína až neskoro v nočných hodinách a preto majú ťažkosti s ranným vstávaním Segum. Vedci robili rôzne výskumy na tému spánku a prišli k záveru, že ak by sa posunul čas začiatku školského vyučovania, malo by to pozitívny vplyv na náladu po prebudení mladých ľudí. Preložené do čísel, už 25 minútové posunutie vyučovania stačí na to, aby bol ich spánok kvalitnejší, a teda aj nálada študentov po zobudení sa podstatne zlepší. Počas tohto výskumu sa začiatok vyučovania posunul o 25 minút a zúčastnilo sa ho 197 stredoškolákov.

Dialo sa to v zimnom semestri a výskum dospel k týmto záverom:

-počas nasledujúceho dňa mali študenti výrazne viac energie a boli menej unavení

-počet študentov, ktorí začali spávať viac ako 8 hodín sa zvýšil o 18 až 44%

-naopak, nezmenil sa čas, ktorý študenti venovali písaniu domácich úloh alebo sa venovali športovým aktivitám

-študenti výrazne obmedzili požívanie všetkých povzbudzujúcich a energetických nápojov

-zvýšila sa schopnosť žiakov zapamätať si podávané informácie

-po návrate do normálneho času vyučovania sa vrátil aj čas trvania spánku spred výskumu

sleep-1209288_1920

Závery výskumu hovoria jasne za posunutie vyučovania aspoň o 25 minút, pretože aj tento malý časový úsek dokáže s telom a náladou mladého človeka hotové zázraky. Mládež by tak mala možnosť dodržať odporúčaný čas spánku, pretože organizmus mladých ľudí prechádza vývojom a školské či mimoškolské povinnosti ich zaťažujú natoľko, že odporúčaný čas spánku dodržať nedokážu, čo vplýva na ich výkonnosť počas dňa.