Rozmýšľame, myslíme, pr
emýšľame… stále a nad všetkým, čo nás počas dňa postretne. Medzi tým, ako premýšľajú ženy a ako muži je však priepastný rozdiel, ale práve preto sa navzájom dopĺňajú. Vecí, na ktoré myslí žena ráno po prebudení je viacero. Rozbieha sa zasa každodenný kolotoč povinností v práci aj doma, a tak jej myšlienky lietajú medzi tým, čo ju čaká v zamestnaní a na čo nesmie zabudnúť cestou domov: nakúpiť, uvariť večeru či venovať sa deťom.

myšlení

Rozdielne pohľady
Muži sú v tomto trocha odlišní a preto neraz z toho pramenia aj nedorozumenia a následné hádky. Žena v duchu premýšľa a rieši konkrétne situácie, aj tie, ktoré sú len v rovine možnosti, ale chce byť pripravená na všetko a nenechať sa nepríjemne prekvapiť. V tomto momente je asi najhoršou voľbou muža, ak sa jej snaží naznačiť, aby riešeniu nechala voľný priebeh a trocha sa uvoľnila, vtedy dochádza ku konfliktu. Zjednodušovanie problémov nie je pre ženské pohlavie vlastné a naopak, muži vedia len ťažko pochopiť nutnosť riešiť kopec problémov naraz, aj keď častokrát nie sú vôbec podstatné.

Čo trápi ženy:
-minulosť: často spomínajú, v myšlienkach sa vracajú do minulosti a trápia sa nad tým, čo mohli urobiť inak alebo lepšie, kladú si otázky : čo by bolo keby to bolo inak
prítomnosť: nával povinností, ktorými sú zaťažené každý deň, im poskytuje dostatočne veľa podnetov na premýšľanie, ale za ich množstvo niekedy môžu aj tým, že zanedbateľnú maličkosť zbytočne nafúknu a sťažujú si tým samotné riešenie
budúcnosti: strachujú sa, čo bude zajtra, a tak sa pripravujú o možnosť tešiť sa, snívať a robiť si plány, a pritom im tieto prehnané starosti uberajú aj na psychickej pohode, čo sa nakoniec prejaví na ich zovňajšku.

představa

Prvá pomoc
Riešenie je v tomto prípade v rukách každej ženy, len ona si musí usporiadať vlastné myšlienky a dokázať sa ovládať. Žiť minulosťou je nezmysel, aj tak už na nej nič nezmeníme a budúcnosti sa zasa nevyhneme, takže nám ostáva len žiť pre súčasnosť, užívať si každý okamih a tešiť sa z toho, čo je tu a teraz. Ak si to každá z nás uvedomí a tento postoj si osvojí, nakoniec zistíme, že ak nejde o život, nejde o nič… A každý ďalší deň bude určite krajší.