Koľko je na svete miliardárov? To presne neviem. Ale sú dostupné čísla, na základe ktorých len 358 miliardárov vlastní kumulovaný majetok v hodnote, ktorá dosahuje výšku majetku 43 % ľudí po celom svete. Ako je to možné?
Vysvetlime sa to na dnešnej novej dobe, respektíve na systéme po roku 1990. Moci (finančnej) sa vo Východnej Európe chopila nová elita, ktorá však bola v dovtedy v úzadí. Predošlé štruktúry sa nadobro rozpadli, alebo chytili nový smer pod novým vedením a novým systémom.

prasátko

Nástupom nového systému sa od roku 1990 po rok 1995 začalo bohatstvo vyprodukované ľuďmi rapídne znižovať a tohto zníženého bohatstva sa ešte z veľkej časti chopili tí, ktorí sa chytili svojej novej moci a príležitosti. Zatiaľ čo v roku 1990 vyprodukované bohatstvo Východnej Európy predstavovalo 15 700 miliárd (dolárov), v roku 1995 už čiastka klesla na 810 miliárd, čiže až o 48 % behom piatich rokov.

Teraz sa pozrime na ekonomickú situáciu krajín tretieho sveta po roku 1996. Od tohto osudného roku sú krajiny tretieho sveta povinné splácať neuveriteľnú čiastku v hodnote cez 2 000 miliárd dolárov (!). Je hádam každému jasné, že táto čiastka je takmer nekončiacim dlhom a teda i dlhovekým bremenom vedúcim k závislosti a k ekonomickému otroctvu voči tým, ktorí naplnenie tohto požiadavku vyžadujú.  Zatiaľ čo tieto krajiny poberajú "solidárnu" čiastku v rámci rozvojovej pomoci- 55 miliárd, pravidelne musia platiť 223 miliardovú záťaž.  K splateniu dlhu si môžu krajiny "pomôcť" výpožičkou, avšak tým si spravia opäť ďalší  nesplatiteľný dlh, kedy opäť dostanú max. 25 % z toho, čo následne budú zaviazaní splácať. No čo je to za pomoc? Je to uzavretý kruh, z ktorého prakticky niet východiska. Na tejto "pomoci" prakticky zarábajú tí, ktorí už aj tak majú nadbytok. Za pôžičkou vidia opäť ďalšie nadmerné obohatenie sa vo svoj prospech. Preto tá ochota "pomôcť".

zloděj

Tieto vysoké čiastky pritom z veľkej časti pochádzajú z nadnárodných spoločností. Na základe ich 80 %  vlastníctva svetového bohatstva, ktoré im pripadlo veľkou mierou aj "vďaka" nástupu nového systému vo Východnej Európe a odvšadiaľ, kde nastúpila "demokracia" si môžu diktovať podmienky a vieme, že za každú výpomoc v ktorejkoľvek krajine si vypýtajú mastný úrok. A aj ten je prakticky jeden z faktorov ich pravidelného vysokého zisku.
Svet tak v podstate chudobnie, nakoľko väčšina bohatstva je už roky vo vlastníctve  menšieho percenta populácie, čiže korporácií s nadnárodným ekonomickým vplyvom.