Identifikujte svoje hodnoty. Vaša hodnota je definovaná ako hodnota, ktorú dodáte svojim zákazníkom. Môžete predávať vzdialenú správu databáz alebo možno vlastný vývoj softvéru, ale musíte určiť, aké výhody bude vaša služba poskytovať zákazníkovi.
Zistite, čo robí vašu firmu jedinečnou, aby ste sa mohli odlíšiť od konkurencie. Spýtajte sa napríklad, či má vaša spoločnosť jedinečné odborné znalosti alebo rozsiahle znalosti o určitom odvetví.
Identifikujte svoj cieľový trh. Zistite, či sa zameriate na podniky, spotrebiteľov alebo oboje.

digitální marketting.jpg

Zameranie sa na podniky predstavuje veľmi lukratívnu príležitosť, keďže spoločnosti majú tendenciu mať väčšie rozpočty ako bežní spotrebitelia.
Spoločnosti vždy potrebujú dodávateľov a majú tendenciu zaobchádzať s dodávateľmi, ako s dodávateľmi  vstupmi a obchodných služieb, pokiaľ nemôžu pokryť potrebu interne.
Budete mať väčšiu konkurenciu, ak sa rozhodnete zacieliť na podniky, ako keby ste zacielili na spotrebiteľov. Zacielenie na malé a stredné podniky sa často prezentuje ako „nízko položené ovocie“ a môže byť dobrým miestom na začatie.
 Pripravte sa, že je možná nižšia konkurencia. Keď ponúkate zákazníkom IT technika alebo programátora a pod., ponúkate niečo, čo ešte nemajú a môžu si myslieť, že je to niečo, čo nepotrebujú. Buďte pripravení, že môže vynaložiť viac úsilia na predaj IT služieb spotrebiteľom.

programátor.png

Určite si cieľový sektor. Existujú konkrétne odvetvia, ktoré by mali prospech z typu služieb IT, ktoré ponúkate. Existujú konkrétne odvetvia, ktoré pravdepodobne nebudú využívať vašu službu. Napríklad strojárne nie sú veľmi pravdepodobné, že využijú služby vývoja softvéru.
Trh služieb IT je konkurencieschopný a má impozantné duševné vlastníctvo, ako napríklad prípadové štúdie, ktoré vám pomôžu odlíšiť vašu spoločnosť od konkurencie.
Budovanie dôveryhodnosti a budovanie dôvery sú rozhodujúce pre predaj služieb, pretože služba existuje až po jej predaji.