Policajné kontroly na cestách sa vykonávajú pravidelne. Každý vodič, by mal preto poznať nie len svoje povinnosti, ale taktiež práva. Tie totiž nemajú iba muži zákona. Policajná hliadka vás môže zastaviť aj bez dôvodu, teda vtedy keď ste sa nedopustili žiadneho dopravného priestupku. V tomto prípade, však platí niekoľko pravidiel. 

policie
 
Musíte zastaviť?
 
Prvou dôležitou informáciou je, že policajti by nemali zastavovať vozidlá bezdôvodne. Teda v prípade, kedy ste neprekročili stanovenú rýchlosť, alebo neporušili iný zákon, či predpis. Na druhej strane vás však môžu zastaviť aj pri podozrení. Bolo by teda viac ako zbytočné policajtom protirečiť. Lepším riešením je mať pri sebe všetky potrebné doklady a celú situáciu vyriešiť v čo najväčšom pokoji.
 
 
Vystúpiť z auta nemusíte vždy
 
Pri cestnej kontrole vás  môžu policajti vyzvať k tomu, aby ste vystúpili zo svojho vozidla. Toto rozhodnutie môžu ale urobiť iba na základe podozrenia, že bol pomocou daného automobilu spáchaný trestný čin. Druhým prípadom je to, kedy polícia pátra po hľadaných osobách, zbraniach, výbušninách, omamných látkach, či iných nelegálnych záležitostiach. Pokiaľ ste si však istí, že ste sa žiadneho dopravného priestupku, alebo trestnej činnosti neodpustili, z vozidla vystupovať nemusíte. Taktiež nie ste povinný povoliť prehliadku svojho auta.
 
V noci je to iné
 
Ak vás policajná hliadka zastaví v noci, musí tak urobiť v zastavanej, teda osídlenej oblasti a na dostatočne viditeľnom mieste. V inom prípade dokonca nie ste povinní ani zastaviť, nie to vychádzať zo svojho vozidla.

policisté
 
Vinní alebo nevinní ?
 
Teraz prichádza otázka, ako dokázať, že ste dopravný priestupok nespáchali. To je v podstate veľmi jednoduché. Policajt musí mať totiž dôkaz, ktorý je povinný vám ukázať. Hovoríme napríklad o fotografii, alebo kamerovom zázname vášho vozidla, pri páchaní dopravného priestupku.