Ako nahromadiť kryptomeny, respektíve akou formou ich možno odkladať? Aj v tomto prípade vravme o peňaženke. S tým rozdielom, že môže mať viacero odlišných podôb, konkrétne tri. A to softvérovú, hardvérovú, papierovú.

kryptoměna

Najskôr sa tak pozrime na prvú možnosť s názvom softvérová peňaženka.
Táto metóda odkladania kryptomien prináša viacero možností. Spomeňme tú, ktorá umožňuje uložiť celý blockchain jednej kryptomeny, čiže ak vravíme o vlastnení Bitcoinu, máme dostupnú peňaženku s priestorom aj cez 100 GB. Takáto dostupná kapacita tak z vás spraví tkzv. node, čiže uzol, cez ktorý ide sieť a a automaticky zaznamenáva históriu činností, čiže transakcií a všetkých podobných aktivít. Týmto spôsobom uzol (node) transakcie organizuje a tvorí ich poradie pre ostatných, ktorí budú s kryptomenami zaobchádzať, respektíve pre ich ťažiarov.

bitcoiny

Naskytuje sa aj možnosť stiahnutia rýchlejšej verzie, ku ktorým existujú len privátne vstupy. Tieto vstupy tak má tretia, dôveryhodná strana, ktorá transakcie overuje. Forma softvérovej peňaženky je dostupná i pre mobilné zariadenia.
Ak sa neobrátime na softvér, môžeme tak využiť druhú, odlišnú možnosť, teda hardvérovú peňaženku.

Asi viete, že hardvérom sa označuje tá fyzická, hmatateľná časť, čo je opozitom softvéru. Takým dobrým príkladom odkaladania na hardvér je napr. prenosný disk, alebo USB kľúč. Fyzickú podobu podobnú ako USB kľúč má i hardvérová peňaženka pre kryptomeny. Napríklad jedna z tých známejších, Ledger. Preposielanie kryptomien funguje na spôsob stlačenia potvrdzovacieho tlačítka, akým tento kľúč disponuje. Vravíme o fyzickej podobe, teda je tu pravdepodobnosť, že kľúč sa môže stratiť. V takom prípade si zoženieme nový a zadáme doň 24 miestny kód, ktorý nám umožní prístup k nášmu účtu opäť.
No a na záver prichádza tretia forma, papierová penaženka.

technologie

Má jednu veľkú výhodu a tou je fakt, že v tejto podobe nám nehrozí zásah virtuálnych hrozieb, ako napríklad novodobých vírusov, ktoré ľúbia škodiť práve účtom s kryptomenami. Papierová forma vyzerá následovne. Dostanete hmatateľný papier so svojim vlastným vytlačeným kódom, pripomína bežné papierové platidlo.