V priemyselnej výrobe vznikajú rôzne potreby presúvania, manipulácie, či prepravy tovarov, materiálov, súčiastok a podobne. Výroba sa snaží byť čo najefektívnejšia a optimalizovať náklady vznikajúce na rôzne procesy a fázy. Jednou z fáz je i preprava z výroby ďalej cez distribučný reťazec. Tu vzniká nutnosť materiály umiestniť do ideálnych prepravných obalov, ktoré zabezpečia dopravu bez poškodenia. No bezpečnosť pri preprave nie je jediným nárokom, ktorý sa na prepravné obaly kladie. Pohodlná manipulácia, stohovanie, ľahkosť materiálov a pevnosť, možnosť používať ho v automatizovaných línkach a podobne sú rovnako dôležitými kritériami.

preprava tekutých materiálov

Každý podnik má svoje nároky, ktoré treba uspokojovať vhodnými obalmi. Keďže v dnešnej dobe sa produkty a materiály prepravujú a neostávajú len lokálne na jednom mieste, bez prepravných obalov to jednoducho nejde. Firmy ako Schoeller Allibert sa zaoberajú práve optimalizáciou prepravných obalov pre rôzne potreby, pre rôzne druhy výroby, priemyslu a podobne. Samozrejme aj pre rôzne druhy tovarov a materiálov, či surovín sa hodia iné prepravné obaly.

tekutiny

Ibc kontajnery sa používajú na prepravu tekutín a tekutých materiálov, ktoré nie sú nebezpečné alebo obzvlášť kritické. Ibc kontajnery sa dajú vyrobiť v rôznych rozmerov a druhoch podľa zamerania. Nájdete tu také, ktoré sú vhodné na pitnú vody v externých podmienkach a udržiavajú ju v dobrom stave dlhšie obdobie. Rovnako tu nájdete Ibc, ktoré sa hodia viacej na ovocné šťavy, ovocné pyré a podobne. Farmaceutický priemysel vie Ibc kontajnery používať na prepravu a ďalšiu manipuláciu alebo uskladnenie farmaceutík a surovín na ich výrobu. Jednoducho mnoho rôznorodých Ibc kontajnerov na rôzne účely použitia vytvárajú pekne pestrú paletu a ponuku kvalitných sofistikovaných plastových prepravných obalov.