Túžite po kvalitnom bývaní a chcete ochrániť vašu rodinu pred požiarom? Určite myslite na túto skutočnosť už pri samotnej realizácii projektu vášho nového rodinného domu. Potrebujete správny protipožiarny systém, ktorý vás naozaj ochráni v prípade možné nebezpečenstva požiaru. Len tak docielite tú správnu ochranu vašich blízkych.

Protipožiarne systémy trápi množstvo obyvateľov. Chceme sa cítiť naozaj bezpečne. Výber prostriedku protipožiarnej ochrany je komplexnou problematikou. Je to najvhodnejšie rišiť v štádiu plánovania vo fáze výstavby. Existujú aj protipožiarne systémy, protipožiarne nátery a protipožiarne dosky, ktoré sú vhodné na ochranu a sú vysoko odolné.

Carrara-Marble-House_1

Okrem odolnosti vynikajú aj v estetickej stránke. Protipožiarne omietky sú rozumným riešením pre neupravované konštrukcie. Musíte zvážiť triedu požiarne odolnosti. Tá je predpokladom pre použitie daného prostriedku protipožiarneho systému v súlade s predpísanými normami. Majte vždy na pamätie tiež kritickú teplotu oceľovej konštrukcie alebo aj jednotlivých nosníkov. Takáto kritická teplota je teplota, pri ktorej oceľová konštrukcia stráca svoju únosnosť pri určitom zaťažení. Čím je kritická teplota vyššia, tým je nižší stupeň protipožiarnej ochrany. Projektant oceľovej konštrukcie je povinný v dokumentoch definovať kritickú teplotu celej konštrukcie, alebo aj každý jednotlivý konštrukčný prvok zvlášť. Obmedzenia pri výbere vhodného protipožiarneho systému môžu zahŕňať hmotnosť prostriedkou protipožiarnej ochrany, estetickosť, vlhkosť, mechanickú odolnosť a požiadavka na nehorľavosť.

OpenBox-MarbleHouse-007

Dôležitá je aj suchá montáž a čas potrebný na inštaláciu. Aby ste sa vo svojom dome cítili naozaj bezpečne a nehrozilo vám nebezpečenstvo požiaru, musíte mať namontovaný správny protipožiarny systém. Ten vás a vašu celú rodinu hneď ochráni pred prípadný nebezpečenstvom požiaru. Je to veľmi dôležité už pri samotnej výstavbe nového rodinného domu. Takže túto možnosť hneď zvážte už pri projektovaní celej stavby nového rodinného domu. Nechcete, aby vaša rodina nemala pocit bezpečnosti vo svojom dome.