Ak začínate svoje podnikanie a vaším zámerom je pokračovať v tom, čo je už zabehnuté, má svoju značku a meno, miesto a pozíciu na trhu, stabilitu a zázemie, tak neváhajte. Práve pre vás je tu možnosť kúpiť a rozvíjať už existujúcu a fungujúcu spoločnosť. Z tohto dôvodu a pre tento podnikateľský plán je vytvorená ponuka spoločností s históriou, ktoré sú určené na predaj. Patria tu aktívne spoločnosti a spoločnosti, ktoré ukončili podnikateľskú činnosť. Vyznačujú sa niekoľkoročnou históriou, sú to firmy, ktoré si vytvorili svoje vlastné know-how, získavali nových zákazníkov, vytvárali si databázu klientov a budovali si dôveryhodné prostredie pre svoje podnikateľské aktivity.

podnikanie

Spoločnosti s históriou už vykonávali svoju podnikateľskú činnosť. Ich účtovníctvo prešlo dôkladnou kontrolou a auditom. Garantujú, že nemajú žiadne pohľadávky a záväzky, že sú účtovne vyčistené a nemajú žiadne daňové povinnosti. Ich výhodou je aj možnosť okamžitého podnikania, keďže sú pripravené k rýchlemu predaju, majú splatené základné imanie a sú zapísané v Obchodnom a Živnostenskom registri. Predaj sro s históriou prebieha cez špecializovanú spoločnosť, ktorá je sprostredkovateľom medzi kupujúcim a predávajúcim, pripravuje a zabezpečuje všetky potrebné dokumenty a celkovú komunikáciu medzi kupujúcim a predávajúcim ako aj spôsob samotného predaja.

úspech v podnikaní

Aktívne spoločnosti sú podnikajúce spoločnosti, ktoré sa predávajú vrátane majetku, zamestnancov, know-how a pod. Kúpa aktívnej spoločnosti je investíciou finančných prostriedkov do niečoho, čo funguje a má svoje postavenie na trhu. Spoločnosti, ktoré ukončili podnikateľskú činnosť sa predávajú ako účtovne „vyčistené“. Sú to už neaktívne spoločnosti s históriou a menom, ktoré prezentuje, či už pred obchodnými partnermi alebo na úradoch, ako aj napr. pri získaní úveru v banke. Predaj sro s históriou je jeden z osvedčených a zaručených spôsobov ako jednoducho a efektívne podporovať a rozvíjať podnikanie.