Kanalizácie sú súčasťou nášho každodenného života aj keď mnohý z nás si to ani neuvedomujú. Niekto dbá o odtoky v dome či na pracovisku pravidelne, no niekedy jednoducho zabudneme na túto podstatnú a dôležitú časť a vtedy nastávajú problémy v podobe upchatej kanalizácie, odtokov, výlevok či dažďových zvodov a podobne. V tomto prípade je nutné čím skôr vykonať krtkovanie.

čistenie kanalizácie

Krtkovanie Ab-krtkovanie je vo svojej podstate čistenie týchto kanalizácií, odtokov a ostatných už spomínaných súčastí. Sme spoločnosť AB-krtkovanie, ktorá sa zaoberá čistením kanalizácií. Okrem čistenia vykonávame aj TV monitoring na zistenie presnej príčiny upchatých odtokov a teda zameranie poškodenia potrubia.

Čistenie kanalizácií sa vykonáva dvomi spôsobmi.

Vysokotlakové čistenie– pri tomto čistení je použitá hadica so špeciálnou tryskou, ktorá silným prúdom očistí potrubie od nečistôt a splaškov ale aj od usadenín spôsobených mastnotou, ako je to napríklad v kuchyniach či v domácnostiach alebo rôznych vývarovniach, hotelových kuchyniach, školských jedálňach alebo jedálňach na pracoviskách a iných obdobných zariadeniach. Taktiež táto technika dokonale prečistí upchaté WC zariadenia ale aj sprchy a guličky.

Druhým spôsobom čistenia kanalizácií je elektromechanické čistenie, kde pri čistení potrubia je použitá špeciálna kovová špirála, ktorá sa pomocou elektromotora rozvibruje a svojimi vybračnými pohybmi uvoľní a teda očistí potrubia od spomínaných nánosov a nečistôt.

inštalatérsky materiál

Každopádne, čistenie upchatých potrubí je vždy lepšie zveriť do rúk odborníkom a teda profesionálom. Naša spoločnosť dlhoročným pôsobením v tejto oblasti nadobudla mnoho skúseností a preto je dobré zveriť Váš problém nám. Máme najnižšie ceny a žiadne skryté poplatky. K svojej práci využívame najmodernejšie technológie a pracovné nástroje, vieme Vám zabezpečiť rýchle odstránenie problému bez ďalšieho poškodenia potrubia. Predchádzajte problémom skôr ako nastanú a dajte si vykonať monitoring preventívne.