V poslednej dobe zostáva pomerne diskutabilné, čo je vlastne PR obsah a čo ním naopak nie je. V stručnosti povedzme, že ide o skratku z anglického Public Relations, čo už samo o sebe napovedá, že faktorom PR obsahu je hlavne budovanie vzťahov s verejnosťou. Posilňovanie vašej podnikateľskej značky tým, že pre ňu tvoríte tematicky blízky content, aby sa o vašich službách dozvedeli záujemcovia konkrétnej témy. Takýto obsah je následne publikovaný tam, kde si ho všimnú hlavne potenciálni zákazníci.

študentka, laptop, šťastná

Rozdiel je ale v tom, že písanie pr článkov nie je klasickou reklamou. Je to naopak premyslený nástroj, ako síce dokážete zviditeľniť svoju ponuku, služby, tovar a brand, ale nie prostredníctvom viditeľne reklamného textu. Čiže nie spôsobom, ktorý by čitateľ prekukol a prestal by obsah čítať už po pár vetách s tým, že by v ňom rozpoznal reklamné oznámenia. Strácal by v tento content dôveru.

Pretože ako už dnes vieme, nikto nebude čítať dobrovoľne reklamu a už vôbec nie, ak by mala podobu minimálne 1800 znakového článku.

Lenže články sú pre biznis a zviditeľnenie pochopiteľne dôležité. Musia mať však podobu PR, čo znamená, logického a pútavého textu, ktorý dokáže záujemcov danej tematiky zaujať. Musí byť písaný štýlom, aby skutočne nadväzoval vzťahy s verejnosťou. Až vtedy bude plniť svoj účel a nie, aby ho bežný záujemca prestal čítať už po pár vetách s tým, že by ho vety ohurovali len samými reklamnými sloganmi. Priznajte si, že ani vy by ste nechceli čítať text, ktorý by bol jednou veľkou 1800 znakovou reklamou.

tablet, čítanie, hoax

  • Je preto dôležité najskôr týchto ľudí osloviť a získať ich na svoju stranu pútavým obsahom. Až následne im dať vedieť, že áno, tieto zaujímavé služby alebo produkty im vie predať vaša značka.

Marketingový význam PR obsahu

Do PR článkov sa dajú inteligentne zakomponovať spätné odkazy, sú preto tiež efektívnym nástrojom linkbuildingu. V neposlednom rade sa v nich nachádzajú kľúčové slová a sú takisto funkčným nástrojom SEO, čiže zlepšovania vašej pozície v internetových vyhľadávačoch.